Big Grin 2

big grin cover

Freelance assignment for the annual toy inspiration book Big Grin, providing both the headlines on each page and the small texts introducing each chapter (Dutch and English).

You can leaf through the entire second issue of Big Grin here, or check out the website for more info on the project.

Advertisements

MA Thesis: Gothic Girls and Fantasy Worlds

Gothic Girls and Fantasy Worlds:

Neil Gaiman’s Coraline as a Neo-Victorian Adaptation of Alice in Wonderland

 

 

Abstract

Adaptation, re-imaginings, appropriation, prequels and sequels are powerful and popular tools for storytelling in our modern society. As Linda Hutcheon says, “there are precious few stories around that have not been “lovingly ripped off” from others. In the workings of the human imagination, adaptation is the norm, not the exception” (177). In this dissertation, I wish to discuss Neil Gaiman’s extensive use of intertextual relationships. I will use Coraline as a case study because it is very much inspired by a single literary work, Alice in Wonderland — unlike many of Gaiman’s novels for adults, which borrow extensively from mythologies from around the globe and literature alike. I will start by taking a closer look at intertextuality as a field of literary theory and criticism, using Linda Hutcheon’s A Theory of Adaptation as a theoretical basis. I will also discuss Neil Gaiman’s own concept of “myths” and the way they figure in his works. Then, I will discuss the literary movement of neo-Victorianism, of which Coraline clearly is an exponent. In the second part of this work, I will compare both novels from a feminist perspective. I will explore the position of girls in children’s literature and the use of fantasy elements and of the Gothic and the uncanny in both Alice and Coraline. I will then turn to both texts from a psychoanalytical point of view, comparing the effects of certain characteristics, events, characters, or themes on the empowerment or disempowerment of the heroine. In my discussion of the intertextual relationship Gaiman establishes between the two texts, I will show that these similarities are not as straightforward as they may seem. Gaiman subtly subverts the undercurrents of Victorian morality and values that can be found in Carroll’s Alice stories to create a story that will speak to modern children by showing an empowered, independent heroine.

Thesis 2013

BA Paper: Magie en Metamorfose – Feminisme en Gedaanteverandering in de Sprookjes van Madame D’Aulnoy

Inleiding

Als er één ding is dat meteen in het oog springt als je alle sprookjes van de Comtesse d’Aulnoy naast elkaar legt, dan is het wel het veelvuldig gebruik van gedaanteverwisselingen. Van mens naar object of naar dier en vice versa, van lelijk naar mooi, en een enkele keer zelfs postuum: d’Aulnoy gebruikt alle klassieke variaties van dit literaire topos in haar contes.

De Comtesse d’Aulnoy was op vele vlakken duidelijk een kind van haar tijd. Daarom is het des te opvallender dat in haar sprookjes heel vaak belangrijke en actieve rollen weggelegd zijn voor de vrouwelijke personages. Vanuit ons hedendaags perspectief – na verschillende, zeer noodzakelijke golven van feminisme en emancipatie – stellen we ons de gemiddelde 17de- eeuwse adellijke vrouw niet direct voor als intelligent, actief en zelfstandig, terwijl de meeste van d’Aulnoy’s heldinnen zeker aan die beschrijving voldoen. En deze eigenschappen komen naar mijn gevoel het sterkst naar voren in die sprookjes waarin ook gedaanteveranderingen voorkomen.

In dit werk wil ik daarom onderzoeken welke invloed het gebruik van metamorfoses heeft op de rol die de vrouwelijke personages spelen in het verhaal. Ik neem daarbij voor een deel de werkmethode over die Maria Lassén-Seger gebruikt in haar boek Adventures into Otherness.1 Zij bestudeert hierin het effect van metamorfoses van kindprotagonisten in 20ste-eeuwse jeugdboeken in termen van empowerment en disempowerment. Hoewel er uiteraard een heel aantal factoren aan het werk zijn in haar onderzoek die niet direct van toepassing zijn op vrouwen in het Frankrijk van de 17de eeuw, zijn de concepten van empowerment en disempowerment wel perfect toepasbaar op dit onderwerp. In wat volgt wil ik, gesteund door deze begrippen, aantonen dat er een systematiek te vinden is in de manier waarop Madame d’Aulnoy metamorfoses gebruikt in haar sprookjes – ook al lijkt er op het eerste zicht enkel een zeer grote variatie aan oorzaken en verhaaltypes te bestaan – en dat die er steeds op gericht is om een vorm van empowerment toe te kennen aan haar vrouwelijke hoofdpersonages.

Ik buig me daarbij enkel over transformaties van mens (of fee) in een dier, plant of object en vice versa. Er zijn in Madame d’Aulnoy’s sprookjes ook verschillende momenten waar het uiterlijk van een personage wordt veranderd (van lelijk naar mooi), en twee sprookjes waarin een vrouwelijk personage zich kleedt als ridder om zo haar doel te kunnen bereiken, wat geïnterpreteerd zou kunnen worden als een metamorfose van vrouw naar man. Hoewel ook deze gevallen interessant zijn en inzicht kunnen verschaffen in d’Aulnoy’s ideeën en overtuigingen, zouden ze mij in deze beknopte studie te ver leiden en laat ik ze dus buiten beschouwing.

Na een korte biografie en een inleiding tot het genre van het literaire sprookje om de werken van d’Aulnoy te kaderen, zal ik eerst onderzoeken waarom we d’Aulnoy kunnen omschrijven als een feministe avant la lettre, hoewel die term voor de 17de eeuw uiteraard een anachronisme is. Hiervoor zal ik een schets geven van de belangrijkste politieke, sociale en culturele veranderingen en stromingen in d’Aulnoy’s tijd, om daarbij de invloeden van deze veranderingen op de weergave van vrouwen in haar werk te laten zien. Daarna zal ik onderzoeken hoe d’Aulnoy metamorfoses gebruikt als middel van empowerment van haar heldinnen.

BA eindwerk Noémie Six

The Art of Blogging

If you’re an art lover, a museum afficionado or a budding – or accomplished – artist, the title of this article will have caught your attention. And if it didn’t, it should have. Why? Because today the internet and the various available blogging platforms play a major role in the way you can view and showcase art.

Blogging has come a long way, in that respect. Where it used to be the playpen of teenage drama-queens looking to share their diaries with the rest of the world – without paying much attention to whether the world was interested – it has now become a multi-purpose tool used by a great many people. There are high-quality blogs on just about any subject, from fashion to food and from books to Bollywood movies, written  by people who want to share their passion or profession with others.

When it comes to art, blogs are especially useful for the artists themselves.  One blog can simultaneously serve as their virtual sketchbook, portfolio and diary. Good art blogs are filled to the brim with genuinely interesting pieces of writing and carefully selected images. They are visually attractive and get updated on a regular basis. Apart from providing eye-candy and a daily dose of inspiration for art lovers, such a blog will also give an artist the audience and exposure that they need to get by. Blogging has turned the internet into a world-wide gallery, and that’s an evolution we can only celebrate.

 

Uni assignment with a 250 words limit, 2012.

Find me on the web